Article 1. DENOMINACIÓ.

El Club Atletisme Safor Teika amb la col·laboració de l’Ajuntament de Gandia, del Servei d’Esports de Gandia, Junta de Districte de Benipeixcar, l’Associació de Veïns de Benipeixcar i l’Ajuntament de Benirredrà organitza la “XV CURSA DE LA DONA VICKY FOODS”.

Article 2. HORARI.

El diumenge dia 21 d’abril de 2024. L’eixida tindrà lloc a les 10.30 hrs. des de l’Avinguda de les Esclaves. El temps màxim per a completar el recorregut serà d’1 hora i 30 minuts.

Article 3. PARTICIPACIÓ.

Podran participar en aquesta prova totes aquelles dones que ho desitgen, sempre que estiguen correctament inscrites, tant en temps com en forma. Es recomana la participació en la prova amb la samarreta de l’esdeveniment.

Article 4. DISTÀNCIA I RECORREGUT.

La prova es realitzarà sobre la distància de 5900 m aprox. totalment urbans, en una única volta. L’eixida i arribada tindrà lloc a l’Avinguda de les Esclaves. Després de la cursa es celebrarà un festival d’aeròbic i entrega de trofeus.

Article 5. CATEGORIES.

S’estableixen les següents categories:

Individuals:

– Absoluta (totes les participants)

– Major de 50 anys (Nascudes abans del 21/04/1974)

– Major de 60 anys (Nascudes abans del 21/04/1964)

– Major de 70 anys (Nascudes abans del 21/04/1954)

– Menor de 15 anys (Nascudes després del 22/04/2009)

– Locals

Per Equips:

– Dos germanes

– Tres germanes

– Mare i filla

– Mare i dos filles

– Iaia, mare i neta

– Sogra i nora

– Dos cunyades

– Tia i neboda

Cada participant només podrà participar en un equip que concretarà en el moment de fer la inscripció.

Article 6. INSCRIPCIONS.

Les inscripcions estaran obertes des del dia 16 de febrer fins al 16 d’abril del 2024, es podran inscriure en punts físics (des del 16 de febrer)  i a través de la pàgina web. Tota la informació està disponible a la web oficial de la cursa:

                                    http://www.cursadeladonagandia.com.

Quota d’inscripció:

Del 16 de febrer fins al 9 d’abril:       7€ – (6 euros + 1 euro solidari)

Del 10 d’abril fins al 16 d’abril:          10€ – (8 euros + 2 euros solidaris)

MODIFICACIONS INSCRIPCIONS: Per a qualsevol modificació o canvi de les inscripcions realitzades tant a través de la pàgina web com als punts físics, han dirigir-se al mail cursadeladonagandia@cursadeladonagandia.com fins al dilluns 26 de Febrer.

No s’admetran inscripcions fora del termini establert. Aquestes quotes inclouen l’assegurança d’accidents i de responsabilitat civil, així com la samarreta oficial de la cursa, avituallaments durant la cursa i en finalitzar aquesta, així com aquells regals que l’organització puga aconseguir.

En les inscripcions caldrà posar obligatòriament: Nom i cognoms, data naixement, DNI (majors 14 anys) i talla samarreta, és obligatori posar un correu electrònic i el telèfon mòbil per a rebre totes les comunicacions, entre elles la confirmació de la inscripció a la cursa.

Per a poder participar en la cursa ha d’estar correctament inscrita. Tota persona que córrega sense estar inscrita o sense portar el seu dorsal en un lloc visible, ho farà baix la seua responsabilitat i no podrà participar en avituallaments, trofeus ni obsequis. Així mateix no estarà coberta per la pòlissa d’assegurança i quedarà totalment prohibida la seua entrada en línia de meta.

És responsabilitat de cada inscrita, comprovar que ha quedat correctament inscrita amb totes les dades, la plataforma d’inscripció envia un mail de forma automàtica amb les dades facilitades per a que es puguen comprovar, així mateix, també es pot anar al llistat d’inscrites per ordre alfabètic a la web de la cursa i comprovar-ho. No s’admetran canvis en les dades passats 5 dies des del dia que ha realitzat la inscripció.

Article 7. PERSONALITZACIÓ SAMARRETA.

Les participants tenen l’opció de personalitzar la seua samarreta. Aquesta opció estarà disponible fins al dia 29 de març a les 00.00 h., a partir d’eixe moment ja no s’admetran personalitzacions a la samarreta. Hi ha 14 caràcters per a col·locar el que cada inscrita vulga, l’organització es guarda el dret de no admetre paraules ofensives o de mal gust. La personalització de la samarreta té un cost afegit de 3€.

Molt important: Una vegada s’haja triat la talla de la samarreta, tant si ha sigut personalitzada com si no, NO ES PODRÀ CANVIAR DE TALLA.

Article 8. RETIRADA DEL DORSAL.

La recollida de dorsals i samarretes es farà al centre històric de Gandia els següents dies i horaris:

Divendres dia 19 d’abril, de 18:30 a 21:00hrs.

Dissabte dia 20 d’abril, 10:30 a 14:00hrs i de 18:30 a 21:00hrs.

Dia de la prova de 09.00 a 10.00 hrs en la zona d’eixida a l’avinguda de les Esclaves.

Caldrà presentar el D.N.I. o la fotocòpia d’aquest per a retirar el dorsal.

Article 9. COL·LOCACIÓ DEL DORSAL I XIP (MOLT IMPORTANT)

La prova estarà controlada pel sistema de xip no retornable. Totes les participants hauran de portar el dorsal desplegat al pit amb el número de dorsal ben visible.

Article 10. CLASSIFICACIONS, FOTOS I VÍDEOS.

La classificació general, així com les fotos i vídeos de les participants arribant a meta, es publicaran a la pàgina web www.cursadeladonagandia.com, així com al FACEBOOK OFICIAL de la cursa: CursaDonaGandia i altres perfils de les xxss, així com altres similars de l’organització o de les entitats patrocinadores/col·laboradores.

Article 11. DESQUALIFICACIONS

Els serveis metges i els membres de l’organització degudament acreditats estan facultats per a retirar durant la prova:

  1. A qualsevol atleta que manifeste un mal estat físic.
  2. A l’atleta que no realitze el recorregut complet.
  3. A l’atleta que manifeste un comportament no esportiu.

Article 12. ABANDONAMENTS.

En cas que una participant haja d’abandonar la cursa ha de comunicar-ho a un responsable de l’organització.

Article 13. SERVEIS PER A LA CORREDORA.

Els serveis per a les corredores seran els següents:

  1. GUARDA-ROBA: Situat en la zona d’eixida. L’organització no es farà responsable dels objectes de valor que es depositen en el mateix.
  2. W.C.: Vàries unitats químiques portàtils en la zona d’eixida i arribada.
  3. SERVEI METGE: Durant la prova i en finalitzar aquesta hi haurà un equip per a atendre totes les necessitats mèdiques que puguen sorgir.
  4. AVITUALLAMENT: Hi haurà avituallament d’aigua al llarg del circuit de la cursa, al finalitzar la prova també s’entregarà avituallament líquid i sòlid.

Article 14. VEHICLES AUTORITZATS.

Els únics vehicles autoritzats per a transitar pel circuit de la prova són els designats per l’organització que estaran degudament identificats. Queda totalment prohibit el trànsit, dins del circuit, de qualsevol vehicle, incloses les bicicletes, tenint ordre expressa la policia de retirar-los de la prova, en prevenció de possibles accidents que pogueren ocasionar a les corredores.

Article 15. ASSISNCIA MÈDICA.

Els serveis mèdics de la cursa estaran ubicats a la línia d’eixida i d’arribada, així com al llarg del recorregut. En l’eixida i arribada també hi haurà un hospital de campanya amb els serveis mèdics corresponents.

Article 16. ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL I ACCIDENTS.

La participació en la cursa està baix la responsabilitat i propi risc de les participants. La participant, en el moment de la inscripció, manifesta trobar-se físicament apta per a realitzar la cursa, no obstant i això, totes les participants oficialment inscrites estaran cobertes amb una pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil per danys a tercers, així com d’accident esportiu, que es produïsquen com a conseqüència directa del desenvolupament de la prova d’acord amb el Reial Decret 1428/2003 del Reglament de Circulació, requisit imprescindible per poder participar-hi, i mai com a causa d’un patiment o tara latent, imprudència, negligència, inobservança de les lleis i articulat del reglament, lesió o falsificació de les dades de la participant en la inscripció … ni les produïdes en els desplaçaments cap a la prova o des del lloc on se celebre la mateixa. Tota persona que participa en la prova sense inscriure’s correctament, amb xip i dorsal, quedarà fora d’aquesta assegurança. A efectes de la cobertura de l’assegurança, les menors de quatre anys inscrites a la prova corren baix la responsabilitat de les mares o tutores.

Article 17. PREMIS I CLASSIFICACIONS.

Tindran premi:

–   Categoria Absoluta.                                                       5 primeres

–   Categoria majors de 50 anys.                                      1 primera

–   Categoria majors de 60 anys.                                      1 primera

–   Categoria majors de 70 anys.                                      1 primera

–   Categoria menors de 15 anys.                                     3 primeres

–   Locals.                                                                             3 primeres

–   Agrupacions / associacions més nombroses:          3 primeres

–   Col·legis amb més participants:                                 3 primers

En les proves d’equip (Mare-filla, Iaia-mare-filla, sogra-nora, etc.) tindran premi les primeres de cada categoria.

Les classificacions per equips es realitzaran mitjançant la suma dels temps de totes les integrants de cada equip.

El lliurament de premis es farà en finalitzar la prova – Els premis seran acumulables. Per recollir el premi es sol·licitarà acreditació. Les classificacions es faran públiques a les pàgines Web, premsa escrita i xarxes socials de la cursa, així com l’àlbum fotogràfic de la cursa.

Article 18. RESPONSABILITAT.

La participació en l’esdeveniment està sota la responsabilitat i propi risc de les participants. La participant, en el moment de la seua inscripció, manifesta trobar-se físicament apte per a l’esdeveniment. L’organització declina tota responsabilitat dels danys que les participants puguen ocasionar o derivar d’elles a tercers/es durant la prova.

Article 19. PROTECCIÓ DE DADES

El CLUB D’ATLETISME SAFOR, com a Responsable del tractament, farà ús de les dades personals de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d’oferir els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposen tant la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), com el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques amb allò que respecta al tractament de les seues dades personals i a la lliure circulació d’aquestes (RGPD); i a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE). La base legal que ens legitima el

tractament de les seues dades personals és el consentiment exprés de l’usuari al donar-se d’alta o inscriure’s en la Cursa de la Dona Vicky Foods. Estan previstes cessions de les seues dades d’inscripció a la cursa, així com el dorsal assignat, a l’empresa col·laboradora CRONO4SPORTS, amb la finalitat de gestionar les mètriques de la cursa, es a dir, a controlar, mitjançant el dispositiu electrònic de cada dorsal, els temps que fa cadascuna de les participants. Aquesta empresa únicament tractarà aquestes dades per a la finalitat per a la qual ha estat contractada.

CLUB D’ATLETISME SAFOR es compromet a no cedir, vendre, ni compartir les dades amb tercers sense la seua aprovació expressa. Així mateix, CLUB D’ATLETISME SAFOR li ofereix la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició, de conformitat amb allò previst a la LOPDGDD i al RGPD.

L’usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els seus drets dirigint-se a

rgpd@clubatletismesafor.com, identificant-se degudament amb un document que acredite la seua identitat i indicant de forma visible el concret dret que s’exerceix.

Pot consultar la nostra política de privadesa en el següent enllaç:

www.cursadeladonagandia.com/politicadeprivacitat

Article 20. POLÍTICA DE DEVOLUCIÓ.

En cas que per inclemències del temps i/o per qüestions alienes a l’organització s’haguera d’anul·lar la cursa, la participant no tindrà dret a la devolució de l’import corresponent a la inscripció i a l’euro solidari. No obstant això, donada aquesta circumstància, la inscrita tindrà dret a rebre els premis i regals anunciats en el present reglament. S’anunciarà oportunament a la web oficial de la cursa el termini i procediment de retirada dels premis.

Una vegada inscrita a la cursa, no tindrà dret a la devolució de l’import d’inscripció.

Article 21. ACCEPTACIÓ.

Totes les inscrites accepten aquest reglament, en cas de dubte, prevaldrà el criteri de l’organització.

 

VAL EN ES