Punts d’inscripció

Quota d’inscripció:

Del 05 de febrer fins al 10 d’abril: 6€ – (5 euros + 1 euro solidari)

Del 11 d’abril fins al 18 d’abril: 10€ – (8 euros + 2 euros solidaris)