Programa “Motiva’t”

depsalut

En aquesta edició de la Cursa de la Dona, la aportació solidaria de totes les participants anirà destinada a un projecte en l’hospital de referència de la Comarca de la Safor, l’Hospital Francesc de Borja. L’equip directiu del Centre ha estat treballant per a presentar aquest projecte “Programa Motiva’t: Atenció integral per a dones amb càncer de mama. Departament de salut de Gandia. Projecte pilot.”

El Projecte Motiva’t permetrà l’atenció integral de pacients amb càncer de mama a l’hospital
• El Francesc de Borja de Gandia disposarà d’un espai de participació entre usuàries, familiars i personal sanitari.

• Un dels objectius és proporcionar atencions postquirúrgiques, informar, educar, orientar i oferir suport emocional a les dones.

• S’oferirà informació sobre atencions nutricionals i estètiques, educació sexual, activitat física i teràpies complementàries.

La novena edició de la Cursa de la Dona que organitza el Club d’Atletisme Safor Delikia destinarà un euro de cada inscripció a millorar l’atenció a les dones amb càncer de mama que es tracten a l’Hospital de Dia de l’Francesc de Borja de Gandia.

Aquest projecte pilot es posarà en marxa en el departament de salut de Gandia per tal de crear un espai de participació i convivència entre les pacients, els familiars i el personal sanitari, sota el títol ‘Programa Motiva’t: Atenció integral per a dones amb càncer de mama. Departament de Salut de Gandia. Projecte pilot ‘.

Entre els principals objectius es troba el de millorar la qualitat de vida de les dones amb càncer de mama proporcionant la informació, les habilitats i els recursos que necessiten per poder gestionar el dia a dia en les fases de tractament i també en les de pre i post tractament.

Altres dels objectius són els de proporcionar atencions postquirúrgiques, informar, educar i oferir suport emocional; tot això dins d’un ambient apropiat per a aquesta situació, i garantir una atenció integral i individualitzada i orientar-los en les necessitats que puguin presentar aquestes pacients, educant en l’acte cuidat.

Finalment, es pretén aconseguir un elevat nivell de motivació que permeti una major adhesió a la vida, gaudint de la mateixa mitjançant atencions nutricionals i estètiques, educació sexual, activitat física i teràpies complementàries.

Cal recordar que el càncer de mama constitueix un problema de salut de gran repercussió en la població femenina per la seva alta incidència i mortalitat, sent la primera causa de mort per càncer entre les dones. A la Comunitat Valenciana es preveu diagnosticar una mitjana de 1.400 casos nous a l’any.

Encara que el seu pronòstic ha millorat notablement en els últims anys i la supervivència actualment és elevada, el propi procés i els tractaments que s’apliquen tenen importants repercussions personals i familiars. És freqüent trobar sentiments de solitud, por, por i falta de recursos davant una situació nova i traumàtica.

Problemes com la depressió i l’ansietat poden ser el resultat de l’angoixa a causa del diagnòstic, i la cirurgia de mama pot repercutir psicològicament en la imatge corporal i en la sexualitat d’una dona.

Efectes secundaris com nàusees i vòmits, caiguda del cabell, fatiga o limfedema a més dels símptomes associats amb la menopausa induïda pel tractament (sufocació de calor i inestabilitat emocional), són precisament, algunes de les conseqüències físiques més freqüents relacionades amb els tractaments de càncer de mama.

Per a la dona, per tant, el càncer de mama no és només un problema mèdic, sinó que també és un problema que té una incidència psicològica, emocional i social greu. El tractament eficaç requereix un enfocament professional multidisciplinar i holístic, de manera que no només es busqui combatre la malaltia sinó promoure el benestar.

Tot això posa de manifest la necessitat d’implementar programes com ‘Motiva’t’, centrats en les conseqüències per a la qualitat de vida de les dones diagnosticades d’aquesta neoplàsia.